Yönetişim

Share this video:
Yönetişim
Sağlık Yönetimi
19780
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Governance
Yönetişim özellikle 1990 yılından sonra sağlık sektöründe çok kullanılmaya başlarken, kamu yönetiminde daha eskilerden beri kullanılan bir kavramdır. En kısa tanımı ise etkileşimli yönetimdir. Ne demek etkileşimli yönetim? Yönetim işlevleri yürütülürken bir takım paydaşlara hesap verme gerekliliği söz konusu ise bu hesap verebilme sisteminin adı yönetişimdir. Yönetim ile yönetişim arasındaki en büyük fark da şudur ki yönetişim bir örgütte veya bir kuruluşta doğru işlerin neler olması gerektiğini belirler ve kararlaştırırken; yönetim, yönetişim tarafından belirlenen doğru işleri doğru şekilde yapma işlevini üstlenir. Yani yönetişim bir anlamda kararları veren politikaları belirleyen dolayısıyla yapılan işlerin sonuçları konusunda da hesap vermekle yükümlü olan bir organın adıdır. Yönetim ise belirlenen işleri doğru yapma işlevinin adıdır.
Prof.Dr. Osman Hayran, Governance

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: