Toplam Doğurganlık Hızı

Paylaş:
Toplam Doğurganlık Hızı
Epidemiyoloji
3:19
39520
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Social Fertility Rate
Toplam Doğurganlık Hızı; toplumların sağlık düzeyiyle demografik geçiş açısından hangi durumda olduklarını hangi dönemde olduklarını gösteren önemli bir ölçüttür.  Toplam Doğurganlık Hızı; kabaca 15-49 yaş arasında bir toplumdaki kadının sahip olması beklenen çocuk sayısının ifadesidir. Yani “Toplam Doğurganlık Hızı, İstanbul’da 2015 yılında 2.5 olmuştur.” dediğimiz zaman bu; “İstanbul’da 15-49 yaş arasındaki kadınların sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 2,5’tir.”anlamına gelir. Teknik olarak ise bu kadar basit değildir. Teknik olarak Toplam Doğurganlık Hızı dediğimiz zaman; o bölgeden, 15-49 yaş arasındaki kadınlardan yaşa özel her yaş için o yaşa özel doğurganlık hızlarını hesaplarız; 15. yaş için, 16. yaş için, 17. yaş için  doğurganlık hızlarını hesaplarız. Yani; (Bir yıl içerisinde 15 yaşındayken doğum yapmış kadın sayısı/  o yıl ortasındaki 15 yaş grubunda olan kadın nüfusu x1000) + (16 yaşındayken doğum yapmış kadın sayısı/ o yıl ortasında aynı bölgedeki 16 yaşında olan kadın sayısı x 1000) + (17 yaş) + (18 yaş) + (19 yaş) +.....+  49 yaşa kadar bütün yaşlar için yaşa özel doğurganlık hızlarını hesaplayıp topladıktan sonra Toplam Doğurganlık Hızı’nı bulmuş oluruz. Toplam doğurganlık Hızı’nın halk sağlığı ve toplumlar  açısından bir diğer önemi de, başta da söylediğim;  Demografik Geçiş’in hangi döneminde olduğunu göstermeleri açısındandır. Demografik Geçişin 4. dönemine giren toplumlarda; Toplam Doğurganlık Hızı: 2.1 olur. 2.1; toplumların doğurganlık ve ölümlülük açısından dengede olduğu, nüfuslarının  doğum ve ölümlere bağlı olarak artıp azalmadığı durumları ifade eder. 2.1 demografik dengenin oluştuğu bir durumdur. Yani göçler dikkate alınmaz ise doğurganlık hızı 2.1 olan bir toplumda artık doğumlara ve ölümlere bağlı nüfus ne artıyor ne azalıyordur.
Prof.Dr. Osman Hayran, Social Fertility Rate

Devamını oku

Yorum

Your email address will not be published. All fields are required.

Yazar:
Ayşe Zülal Tokaç
0 video
0 yorum
Diğer videolar Ayşe Zülal Tokaç: