Temel Sağlık Hizmetleri

Paylaş:
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel
2:53
26810
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Primary Health Care
Bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilebilir yollardan, onların katılımı ile gerek ülke gerekse toplumca karşılanabilir harcama karşılığında sunulan sağlık hizmetlerine temel sağlık hizmetleri denir. Tanımından da anlaşılabileceği gibi temel sağlık hizmetleri ülkeden ülkeye toplumdan topluma farklılık gösterebilmektedir. Bir felsefedir, bir anlayışın adıdır. Bu hizmetler bu felsefeye uygun olarak genellikle insanların yaşadığı ve çalıştığı yerin en yakınına kadar götürülmüş hizmetler olması gerektiği için; ve o ülkedeki hizmet sunum sistemini oluşturan halkalardan birincisini oluşturmak durumunda olduğu için çoğu zaman birinci basamak sağlık hizmetleri ile karıştırılır. Bu karışıklık sadece Türkçe'de yoktur, İngilizcesinde de vardır. İngilizce temel sağlık hizmetlerinin adı "primary health care" birinci basamak sağlık hizmetlerinin adı ise "primary care"dir. Birinci basamak sağlık hizmetleri tedavi edici sağlık hizmetlerinin ilk basamağını oluşturan, ayaktan teşhis tedavi hizmetleri veren sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetlerdir. Yani bir ülkedeki muayenehanelerdir, bizdeki Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Ocakları gibi yataklı olmayan, ayaktan teşhis tedavi hizmeti veren tüm kuruluşlar birinci basamak sağlık hizmetlerini oluşturur. Temel Sağlık Hizmetleri ise bir hizmet paketinin adıdır. Temel Sağlık Hizmetleri'nin içinde birinci basamak hizmetleri vardır ama buna ek olarak o ülkede toplumun tamamı tarafından kabul edilebilir yollardan, makul bir harcama karşılığında onların katılımı sağlayarak sunulabilen her türlü hizmet Temel Sağlık Hizmetidir. Toplumun imkanlarının azlığı ya da çokluğuna bağlı olarak bunlar kişiye yönelik koruyucu hizmetler ve ayaktan teşhis tedavi hizmetleri ile sınırlı olabileceği gibi.sofistike bir takım ileri gelişmiş teknolojileri kullanan sistemleri de içerebilir. Temel Sağlık Hizmeti ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetini bu nedenle karıştırmamak gerekir.
Prof.Dr. Osman Hayran, Primary Health Care

Devamını oku

Yorum

Your email address will not be published. All fields are required.

Yazar:
Ayşe Zülal Tokaç
0 video
0 yorum
Diğer videolar Ayşe Zülal Tokaç: