SWOT Analizi

Paylaş:
SWOT Analizi
Sağlık Yönetimi
3:2
24650
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, SWOT Analysis
SWOT Analizi, stratejik planlamada, sağlık hizmetlerinin planlanmasında çokca başvurduğumuz önemli bir yöntemdir. Swot analizi kendi durumumuzu değerlendirmek için, nerede olduğumuzu saptamak için kullandığımız bir yöntemdir. SWOT sözcüğü ingilizce strenght, weakness, opportunity ve threat kelimelerinin başharflerinden oluşan bir sözcüktür. Türkçe GZFT diye de kullanılır. SWOT kelimesinin türkçe karşılıkları güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, önümüzdeki fırsatlar ve tehditler kelimelerinin başharfleridir. SWOT analizi ile kendi kurumumuzun, işletmemizin örgütümüzün güçlü yanlarını masaya yatırır, iyice analiz ederiz. Hangi konularda güçlüyüz onu saptarız. Bundan başka zayıf yanlarımızı objektif olarak değerlendiririz, tartışırız. Zayıf yanlarımızı listeleriz. Bu bizim iç ortamımız ile ilgili bir analizdir. Güçlü ve zayıf yanlarımızın tanımlanması ile iç ortamımızın sağlıklı bir değerlendirmesi yapmaya çalışırız. Fırsatlar ve tehditler ise bizim dış ortamımızın analizini ifade eden bir takım terimlerdir. Fırsatlara bakarak önümüzdeki dönemlerde amaçlarımıza ulaşmak için kullanabileceğimiz ne tür fırsatlar var bölgemizde, ilimizde, ükemizde, dünyada ne tür fırsatlar var onun listesini yaparız. Aynı anda bizi bekleyen tehlikeler neler olabilir. Bizim örgütümüzü, kurumumuzu, birimimizi tehdit eden faktörler neler olabilir. Dış ortamdan gelen ya da içimizden gelen tehditler neler olabilir? Bunların da listesini yapabiliriz. Tümünün listesini yaptığımız zaman kendi güçlü zayıf yönlerimizi bilerek, güçlü yönlerimizi kaybetmeden zayıf yönlerimizi güçlendirme amacıyla fırsatlardan yararlanma yoluna gideriz ve tehditlerden korunma yoluna gideriz.
Prof.Dr. Osman Hayran, SWOT Analysis

Devamını oku

Yorum

Your email address will not be published. All fields are required.

Yazar:
Ayşe Zülal Tokaç
0 video
0 yorum
Diğer videolar Ayşe Zülal Tokaç: