Sağlık Yönetimi

Share this video:
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi
15570
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Health Management
Sağlık hizmetleri sunulurken en önemli konu bunların nasıl yönetildiği konusudur. Bu anlamda sağlık yönetimi, halk sağlığında toplum sağlığı sorunlarını tedavi amacıyla kullandığımız önemli bir yöntemdir.
Yönetimin en kısa ve bence en güzel tanımı, eldeki bilginin sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla nasıl kullanılması gerektiği konsuunda bilgi vermektir.
Klasik yönetim tanımlarına bakar isek: insanları sevk ve idare sanatı diye tanımlayanlar vardır; İnsanlara iş yaptırabilme sanatı diye tanımlayanlar vardır. Bu tanımlar bence demode tanımlardır, bu tanımları kullanmamak gerekir. Çünkü bir örgütte bir sağlık kuruluşunda, hizmeti sunan bir yerde hemen hemen herkesin, aynı amaçla bir araya gelmiş tüm kişilerin yönetim fonksiyonu vardır. Hiç kimse bir diğerine iş yaptırma gücünde değildir. Sadece hiyerarşik bir sıra vardır, yukardan aşağı bir iş birliği ve iş bölümü içinde işlerin paylaşılmışlığı söz konusudur.
Prof.Dr. Osman Hayran, Health Management

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: