Sağlık Politikalarında Faydacı Anlayış

Share this video:
Sağlık Politikalarında Faydacı Anlayış
Sağlık Yönetimi
12311
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Utilitarian Approach to Health Policy
Sağlık politikalarını uygularken politikalardan etkilenenlerin ya da yarar görenlerin ne kadar yarar görüp görmediğine göre değerlendirme anlayışı faydacı etik anlayışı anlamına gelir. Faydacı anlayış iki türlü olabilir. Objektif faydacılık ya da subjektif faydacılık. Objektif faydacılıkta uygulanan politikalardan fayda saglayanların yarar görenlerin ne kadar fayda gördüğünü yarar sağladığını objektif ölçütlerle ölçeriz. Başlıca ölçütler DALY ve QALY ölçütleridir. Yani Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılları ya da Kaliteye Ayarlanmış Yaşam Yılları. Eğer bir Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yıllarında azalma sağlamışsak, Kaliteye Ayarlanmış Yaşam Yıllarında artış sağlamışsak izlediğimiz politikalar faydalı olmuş anlamına gelir. Subjektif faydacılıkta ise toplumdaki faydanın objektif kriterlere göre ölçülmesi değil bireylerin algıladığı şekillerin belirlenmesi ile yapılan bir değerlendirmedir. En basit ölçüm şekli subjektif faydacılığı hasta memnuniyeti ile ölçülür.
Prof.Dr. Osman Hayran, Utilitarian Approach to Health Policy

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: