Sağlık Hizmetleri

Paylaş:
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Yönetimi
4:31
45890
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Health Services
Sağlık hizmetleri kabaca 3 gruba ayrılır. Koruyucu sağlık hizmetleri, iyileştirici ya da tedavi edici, rehabilite edici ya da esenleştirici sağlık hizmetleridir. 1.Koruyucu sağlık hizmetlerinden kastımız kişinin hasta olmadan hastalıklardan ya da sağlığını bozabilecek her türlü riskten korunması amacıyla verilmesi gereken sağlık hizmetleridir. Bunlar da 2 gruptur. Ya kişiyi hedef alıp kişiye göre hizmetler verilir ya da kişi korunamıyor ise kişinin çevresi hedef alınır çevreye göre koruyucu sağlık hizmetleri verilir ki çevreden kişiye tehlikeler tehditler gelmesin. Örneğin aşılama ve bağışıklama hizmetleri kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleridir. Kişilere aşı yaparak onları bir takım hastalıklara karşı bağışık kılarak hastalıklardan korumuş oluruz. Oysa çevreye zararlı atıkların atımının önlenmesi çevre sağlığının denetlenmesi koruyucu bir tür de sağlık hizmetidir. Bizim ülkemizde belediyelerin sorumlu olduğu koruyucu bir sağlık hizmetidir. Burada amaç çevrenin kirlenmesini önleyerek kişileri korumaktır. 2.Tedavi edici sağlık hizmetlerini de 3 grupta inceleriz. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleridir. Birinci basamak hizmetler ayaktan teşhis ve tedavi hizmetinin sunulduğu yerlerde verilen tüm hizmetleri kapsar. Yani bizim ülkemizdeki aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, semt poliklinikleri birinci basamak sağlık hizmeti veren yerlerdir. Birinci basamağın temel özelliği ayaktan teşhis ve tedavi edilmesi hizmeti verilmesidir. İkinci basamak tedavi hizmetleri ise yatarak teşhis ve tedavi hizmeti verildiği kurumların yürüttüğü hizmetlerdir. Bunlar genellikle uzman hekim hizmetidir. Örneğin tüm devlet hastaneleri bu kategoriye girer. Birinci basamakta teşhis koyulamayan bazı vakalar ikinci basamağa sevk edilir ki ileri tetkik imkanları ile teşhisleri konulabilir ya da birinci basamakta teşhisi koyulan biri yatarak tedavisi gerekiyordur ikinci basamağa yönlendirilir ve orada yatırılarak tedavi edilir. Üçüncü basamak saplık hizmetleri ise yine yatarak teşhis- tedavi hizmetlerinin verildiği kurumlarda verilen hizmettir ama bu uzmanlığın ötesinde akademik bilgi gerektiren hizmetlerdir. Örneğin ülkemizdeki üniversite hastaneleri ve sağlık bakanlığının eğitim araştırma hastaneleri üçüncü basamak sağlık hizmetlerini veren hastanelerdir. Burada ikinci basamaktaki uzman hekimlerin de teşhis edemediği ya da teşhis edipte tedavi edemediği komplike vakalar var ise bunlar buralara gönderilir. Burada üçüncü basamaktaki akademisyen doktorlar tarafından en güncel bilgilerle teşhis ve tedavi edilir. 3.Rehabilite edici sağlık hizmetleri ise iki gruptur. Tıbbi rehabilitasyon ve sosyal rehabilitasyon.Tıbbi rehabilitasyon hizmeti hastalık ortaya çıktıktan sonra hastalığın kalıcı hasarlarını en azına indirmek amacıyla yapılan çalışmaları inceler. Fizyoterapistlerin, Ergoterapistlerin yaptığı çalışmalardır bunlar. Sosyal rehabilitasyon hizmetleri ise sosyal hizmetler uzmanlarının, sosyal çalışmacıların yaptıkları hizmetleridir. yani kişinin hasta ya da engelli olan kişinin sosyal zararlarını telafi edilmesi amacını güden hizmetlerdir.
Prof.Dr. Osman Hayran, Health Services

Devamını oku

Yorum

Your email address will not be published. All fields are required.

Yazar:
Ayşe Zülal Tokaç
0 video
0 yorum
Diğer videolar Ayşe Zülal Tokaç: