Sağlık Diplomasisi

Paylaş:
Sağlık Diplomasisi
Genel
4:18
48240
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Health Diplomacy
Sağlık diplomasisi, küreselleşmeyle ortaya çıkan ve son 20 yılda çok önem kazanan bir kavramdır. Diplomasi aslında insanlık tarihinde çok eskiden beri kullanılan ve ülkeler arasındaki sorunların savaşlarla, kavgalarla değil de görüşmeler yoluyla, tartışmalar yoluyla, müzakereler yoluyla çözülmesini uygun gören bir yaklaşım biçimi iken sağlık alanında bu kavramın kullanılması küreselleşmenin yaygınlaşmasında sonra ortaya çıkıyor. Küreselleşmeyle birlikte sağlık sorunları sınır tanımadan bulaşan bulaşıcı hastalıklar gibi, yeni sağlık sorunları, kronik hastalıklar gibi sınır tanımadan başlayınca hele hele küreselleşme sonucu ulus devletlerin çözülmesi, devletlerarası sınırların kaybolması yaklaşımı sırasında  yerel ve etnik grupların hak arayışı ve mücadeleleri sonucu yeni tür savaş taktikleri çıkmaya başlayınca bunun sonucuna bağlı olarak da yeni terör şeklinin ortaya çıkmasıyla savaşların şekil değiştirmesiyle insanların sınırlar ötesine bu sefer küreselleşmenin öngördüğü gibi ekonomik nedenlerle değil de zorunluluk nedeniyle mülteci olarak da geçebilmesine bağlı olarak sorunlar ciddi şekilde sınırlar ötesinde yaygınlaşmaya başlıyor. Yani tarihsel önemi olan sınır ötesi anlamda önem taşıyan bulaşıcı hastalıklar değil artık yaşam biçimleri ile ilgili hastalıklar, bağımlılık yapan sorunlar, kötü alışkanlıklar artı terör ve savaş nedeniyle yerinden yurdundan edilen insanların karşı karşıya kaldığı sağlık sorunları da hızla yaygınlaşıyor ve sınırlar ötesi, devletler üstü bir niteliğe ulaşıyor. Bu sorunlarda gerek bulaşıcı hastalıklardan gerek bulaşıcı olmayan hastalıklardan gerekse mülteci sorunlarından hiçbir ulus, devlet veya insan muaf değildir. Küreselleşen dünyada herkes günün birinde bu sorunlarda bazılarıyla yüz yüze gelmeye mecbur kalabilir. Bu mecbur kalmayı önlemek amacıyla bulunan en doğru formül sağlık diplomasisidir. Sağlık diplomasisi sınır ötesi yayılma özelliği gösteren sorunların kontrolü için ülkelerin sağlık profesyonellerinin görüşmeler yoluyla çözüm arama çabaları bu anlamda uluslararası kuruluşların yanı sıra uluslar üstü yani sivil toplumu da kapsayacak şekilde ortaya çıkan örgütlerin faaliyet göstermesi ve sert güç dediğimiz yaptırımlar, savaşlar yoluyla değil de yumuşak güç dediğimiz ikna yoluyla bir takım sorunlara çözüm arayışları anlamına geliyor sağlık diplomasisi.
Prof.Dr. Osman Hayran, Health Diplomacy

Devamını oku

Yorum

Your email address will not be published. All fields are required.

Yazar:
Ayşe Zülal Tokaç
0 video
0 yorum
Diğer videolar Ayşe Zülal Tokaç: