Operasyonel Plan

Share this video:
Operasyonel Plan
Sağlık Yönetimi
19330
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Operational Plan
Operasyonel plan, stratejik planlama yapılırken stratejik plan içerisinde tanımlanan eylemlerden hangilerinin, kimler tarafından, ne zaman ve hangi durumlarda yapılacağını ayrıntılı bir şekilde tanımlayan plandır. Adı üstünde operasyonların yani eylemlerin ayrıntılarını veren bir plandır. Taktik plan ise stratejik plandaki hedeflere ulaşmak için gerekli olan kısa vadeli veya anlık faaliyetlerin planına verilen isimdir.
Prof.Dr. Osman Hayran, Operational Plan

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: