Heterojenlik

Share this video:
Heterojenlik
Sağlık Yönetimi
13370
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Heterogeneity
Sağlık hizmetleri heterojendir. Heterojenlik, sağlık hizmetlerinin çok önemli bir özelliğidir. Ne demek heterojenlik? Heterojenlik; aynı sağlık sorununa sahip olan kişilerin talep ettiği, istediği ya da ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin aynı olmamasıdır. Yani aynı hastalığa sahip olan 5 kişiden 5’inin de bazen isteği, bazen talebi, bazen de ihtiyacı birbirinden farklı olabilir. Bu anlamda tıpta klasik bir laf vardır: “Hastalık yok; hasta vardır.” Aslında bu heterojenliği anlatan bir deyiştir. Yani biz her ne kadar tıp fakültelerinde öğrencilere hastalıkları tanımayı ve tedavi etmeyi öğretir isek de aslolan hastadır. Aynı hastalığa sahip olan farklı hastaların beklentileri, ihtiyaçları ve tedavi yaklaşımları birbirinden farklı olabilir.
Prof.Dr. Osman Hayran, Heterogeneity

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: