Geometrik Ortalama

Share this video:
Geometrik Ortalama
Epidemiyoloji
14940
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Geometric Average
Geometrik Ortalama; kantitatif diğer adıyla nicel verilerle çalışırken, elimizde var olan veri grubunun dağılımının merkez ölçüsünü, merkezini gösterme amacıyla kullandığımız bir başka yöntemdir. Geometrik ortalama hesaplanırken aritmetik ortalamadan, ortancadan, tepe değerinden farklı olarak dağılımdaki her bir değeri bir diğeri ile çarparız, çarpımların sonucunu bulduktan sonra kaç tane değer varsa değer sayısı kadar kökünü alırız. Yani örneğin dağılımımız dört veriden oluşuyor ise ve bu veriler de 2,3,4,5 şekilnde ise 2’yi 3 ile çarparız, çıkan sonucu 4 ile çarparız, bulduğumuz sonucu 5 ile çarparız. Dört  değerin çarpım sonucunun dördüncü kökünü alırız. Bu geometrik ortalamasıdır bu dört değerin. Geometrik ortalama sağlıkla ilgili araştırmalarda , tıbbi araştırmalarda özel durumlarda kullanım değeri olan ve çok önemli olan bir merkez ölçüsüdür.
Prof.Dr. Osman Hayran, Geometric Average

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: