Epidemi

Share this video:
Epidemi
Epidemiyoloji
41420
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Epidemia
Epidemi. epidemiyolojinin bir başka terimidir. Herhangi bir sağlık sorununun herhangi bir bölgede ya da bir ülkede beklenenin üzerinde görülmeye başlaması durumunda bu sağlık sorunu ile ilgili epidemiden söz ederiz. Epidemi başlangıçta ilk kullanımı bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı ile ilgili olduğu için genellikle bulaşıcı hastalık salgınları anlamında kullanıla gelmiştir. Ancak bugün epidemi sözcüğünü sadece bulaşıcı hastalıklar anlamında değil bütün sağlık sorunları alanında kullanıyoruz. Örneğin trafik kazaları, kronik hastalık ve kanser epidemilerinden söz edebiliyoruz. Yani bir bölgede herhangi bir sağlık sorunu beklediğimizin üzerinde bir sıklıkta görülmeye başlar ise o sorunla ilgili epidemi  vardır diyoruz.
Prof.Dr. Osman Hayran, Epidemia

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: