Enfektivite

Share this video:
Enfektivite
Bulaşıcı Hastalıklar
27961
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Infectivity
Enfektivite, bulaşıcı hastalık etkenlerinin insanlara ulaşabilme ve vücutlarına, organizmalarına yerleşip üreyebilme yeteneğine verilen isimdir. Bir hastalığın enfektivitesinin yüksek olması demek; onun hızla yayılabilme yeteneğine sahip olması demektir. Epidemiyolojik olarak bunu ölçmenin yolu sekonder atak hızıdır. Hastalıkların sekonder atak hızına bakarak enfektivitesi konusunda fikir sahibi oluruz.
Prof.Dr. Osman Hayran, Infectivity

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: