Bilgi Asimetrisi

Paylaş:
Bilgi Asimetrisi
Sağlık Yönetimi
2:49
53240
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, Information Asymmetry
Bilgi asimetrisi; sağlık sektöründe hizmeti alanlar ile hizmeti sunanlar arasındaki bilgi farklılığını anlatmak için kullanılan çok önemli bir kavramdır. Neden önemli bir kavramdır? Çünkü sağlık sektöründe hizmeti kullananlar, hizmeti alanlar yani hastalar ya da sağlık kuruluşlarına başvuranlar  ile hizmeti sunanlar yani sağlık profesyonelleri, sağlık kuruluşları, doktorlar, hemşireler, eczacılar arasında bu hizmetin alışverişi ve hizmetin niteliği konusunda ciddi bir bilgi farklılığı vardır. Bu nedenle de diğer sektörlerden farklı olarak arz talep ilişkisi; klasik piyasa ekonomisi kurallarına göre işlemez. Çünkü genellikle talebi arz eden yani hizmet ihtiyacını, hizmet isteğini, hizmet talebini aslında hizmeti sunan kişiler belirler. Buna da sunucu tarafından oluşturulan talep ya da sunucu tarafından kışkırtılan talep denir. Eğer profesyoneller, ahlaki yönden iyi yetişmemiş, etik kurallara uymuyor ise ya da etik kurallara uyduğu halde bilgisizlik söz konusu ise bu bilgi asimetrisi nedeniyle hizmet alıcılarının, hizmeti talep edenlerin, hizmeti alan hastaların ya da başvuranların suistimal edilmesi, bu bilgisizliklerin kötüye kullanılması mümkündür. Örneğin; sağlık kuruluşuna gelen bir kişi göğüs ağrısı ile başvurduğu zaman onu muayene eden doktorun bu ağrının kalple ilgili bir ağrı olabileceğini söylemesi hâlinde bilgi asimetrisi nedeniyle başvuran kişinin bunu kabul etmekten başka çaresi yoktur. Bu ağrı gelip geçici bir kas ağrısı bile olsa kalp ağrısı olarak profesyonel tarafından dile getirilmiş ise hasta tarafından da o şekilde kabul edilecektir ve profesyonelin öngördüğü bütün işlemlere katlanmaya hazır duruma gelecektir kişi. Bilgi asimetrisi, dikkatli olunmadığı takdirde bu özelliği nedeni ile ciddi sonuçlara sorunlara neden olabilen bir konudur.
Prof.Dr. Osman Hayran, Information Asymmetry

Devamını oku

Yorum

Your email address will not be published. All fields are required.

Yazar:
Ayşe Zülal Tokaç
0 video
0 yorum
Diğer videolar Ayşe Zülal Tokaç: