Bağımlı Nüfus Oranı

Share this video:
Bağımlı Nüfus Oranı
Epidemiyoloji
27790
Tags : Prof.Dr. Osman Hayran, The Ratio of The Dependent Population
İnsan topluluklarını demografik açıdan incelerken yani nüfusun yaşa, cinsiyete, yerleşim yerine, doğumlara, ölümlere, göçlere göre dağılımını incelerken nüfusu özellikle yaş açısından çeşitli kategorilere ayırarak inceleriz. Bu kategoriler: Genç nüfus, üretken nüfus ve yaşlı nüfus olarak başlıca 3 gruptur. Genç nüfus dediğimiz grup 0-14 yaş grubudur. 15-64 yaş grubu üretken nüfus, 65 yaş üzeri nüfus ise yaşlı nüfus’tur. Latince deyimle yaşlı nüfus “geriatrik nüfus”; genç nüfus “pediatrik nüfus” şeklinde kullanılır. Bu kategoriler arasında genç nüfusun sayısının üretken nüfus sayısına bölünmesi sonucu genç nüfus bağımlılık oranı bulunur; yaşlı nüfusun sayısının üretken nüfus sayısına bölünmesi sonucu yaşlı nüfus bağımlılık oranı bulunur. Genç nüfus ve yaşlı nüfusun toplamının üretken nüfus sayısına bölünmesi sonucunda da toplam bağımlılık oranı bulunur.
Prof.Dr. Osman Hayran, The Ratio of The Dependent Population

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Ayşe Zülal Tokaç
0 videos
0 comments
Other videos by Ayşe Zülal Tokaç: